Strona Główna Oferta Dla Pacjenta Pacjenci NFZ

Pacjenci NFZ

Specjalistyczne Centrum Medyczne „Novo-Med” ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia  w ramach poradni: chirurgii ogólnej (w tym badania Doppler Duplex - przepływy naczyniowe), proktologicznej, nefrologicznej, logopedycznej.  Ponadto wykonujemy niektóre zabiegi komercyjnie w ramach hospitalizacji jednego dnia np.: łokieć tenisisty, cieśń nadgarstka, czy też DGHAL – kontrolowane Dopplerem podwiązanie tętnic hemoroidalnych – jest to innowacyjna metoda dostępna tylko u nas.

Usługi wykonywane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczone są nieodpłatnie.


Do rejestracji wystarczy PESEL

Od 1 stycznia 2013 r. podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest ogólnopolski system eWUŚ. Jest to elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień Pacjenta na podstawie numeru PESEL. Zwalnia to Pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia (wynik negatywny), osoba uprawniona może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, a w razie braku dokumentu – złożyć stosowne oświadczenie uprawniające do świadczeń.

W stanach nagłych oraz w przypadku gdy Pacjent ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie złożyć oświadczenia istnieje możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu.

 

PARTNERZY

DOŁĄCZ DO NAS